top of page

RJ @ Mathai Talks

ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ, ಘಟನೆಗಳು, ಕಥೆಗಳು, ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು, ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು, ಟಾಕ್ ಶೋಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಮಥಾಯ್ ಟಾಕ್‌ನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ  - ಇಂದೇ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ &

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ.

ಮಥಾಯ್ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ

20190901_041445_1.png

VARTHA VARTHAMANAM

Walkie Talkie - Quick Talk

Talk Show - Job, Business

Mathai Talks - Real LifeStory Telling

What's Next...???

Arun Mathayiyude Suvishesham

Welcome to our own radio station:
MD - MT 

Stay tuned to Kakka Thollayiram...

bottom of page